Các bước đặt Lệnh giới hạn (Limit Order) trên LuaSwap TomoChain

Lệnh thị trường (market order) là lệnh mua hoặc bán một token với giá tốt nhất tại thời điểm bán trên thị trường. Lệnh này được mặc định trên các nền tảng AMM nói chung và LuaSwap nói riêng, giúp thực hiện giao dịch nhanh chóng nhất vì token bạn chọn sẽ được hoán đổi ngay lập tức. Lệnh giới hạn (Limit order) là lệnh mua hoặc bán token tại một mức giá cụ thể.

Lệnh giới hạn hiện đã được kích hoạt trên mạng TomoChain. Hãy thực hiện những bước sau để tạo một lệnh bán giới hạn.

Bước 1: Truy cập: LuaSwap Lite

Bước 2: Kết nối với ví của bạn trên Metamask, xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Chọn token bạn muốn mua hoặc bán, sau đó nhập số lượng token.

Hiện tại, chức năng này chưa hỗ trợ đối với token TOMO native. Vui lòng chuyển TOMO gốc của bạn thành WTOMO bằng cách sử dụng LuaSwap trước khi đặt Lệnh giới hạn.

Kiểm tra lệnh được đặt tại đây.

Nếu bạn muốn huỷ lệnh, nhấn “Cancel Order" (Huỷ).