Cách tính lãi suất TomoDEX Lending?

Mình đang có sẵn một ít USDT muốn thử cho vay trên TomoDEX (gói 30 ngày), mình thấy sổ lệnh có nhiều mức lãi suất quá. Các admin cho mình hỏi là sau khi đặt lãi suất kì vọng, phần lãi này sẽ được tính theo năm hay theo ngày nhỉ?
Mình cảm ơn :smiling_face_with_three_hearts:

Hiện tại toàn bộ lãi suất ở các kỳ hạn vay trên TomoDEX đều là APR (anual percentage rate) hay lãi suất tính theo năm nhé bạn. Ví dụ ở đây là mức lãi suất trung bình 9%/năm