TomoChain Weekly Recap (31/08 - 06/09)

TomoChain Weekly Recap (31/08 - 06/09)

They say, the silent underdog is always onto something. #TomoChain’s last week may pass by quietly but hits the right spot with every information piece. Enjoy a #throwback and be patient for what’s cooking up this week with $TOMO!

  1. @WalletConnect integration (TomoX DEXs & TomoBridge)
  2. The privacy suite of TomoP
  3. The latest version of #EVM
  4. #DeFi Dapps
  5. Flat cancellation fee for #TomoX DEXs

Tổng kết tuần TomoChain (31/08 - 06/09)

“Lầm lì mà giết chết voi" là câu thành ngữ đủ khái quát về diễn biến của TomoChain tuần vừa qua. TomoChain đã trải qua một tuần khá im ắng nhưng cũng đã gặt hái được những thành quả đáng kể. Cùng ngồi xuống và điểm lại những tin chính cùng $TOMO nào!

  1. Hợp tác với @WalletConnect (TomoX DEXsvà TomoBridge)
  2. Tính năng bảo mật của TomoP
  3. Phiên bản cập nhật mới nhất của #EVM
  4. Phát triển thêm nhiều dự án liên quan đến #DeFi Dapps
  5. Xoá bỏ phí dành cho #TomoX DEXs
1 Like