TomoP - Giao thức ẩn danh trên TomoChain

Disclaimer: Người viết bài là kỹ sư tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển TomoP.

Target: Lập trình viên, privacy enthusiasm

Vấn đề quyền riêng tư là một trong những điểm mấu chốt trong thế giới tiền kỹ thuật số nói riêng và công nghệ blockchain nói chung. Nhận thức được tầm quan trọng đó, TomoChain đã giới thiệu giao thức TomoP tập trung vào bảo mật dành cho người dùng nền tảng của mình.

Hai đặc điểm nổi bật của TomoP là nâng cao hiệu suất và nâng cao khả năng ẩn danh thông tin cho các giao dịch.

Chúng ta đều biết hầu hết (nếu không phải là tất cả) các tiền kỹ thuật số tập trung vào sự riêng tư hiện tại như Monero, Zcoin, Zcash có thời gian giao dịch khá chậm. Nguyên nhân do các block xác nhận sử dụng giao thức đồng thuận nên cần nhiều thời gian hơn. TomoP với cơ chế hoạt động như một DApp trên nền tảng TomoChain cung cấp việc xác nhận giao dịch chỉ từ 2–4 giây.

TomoP — có thể mở rộng hỗ trợ các đồng wrap token, TRC20, TRC21 token. Có thể nói TomoP là một trong những giao thức ẩn danh có tốc độ nhanh nhất thế giới.

TomoP giải quyết những vấn đề :

  • Performance : Những đồng tiền điện tử như Monero, ZCoin, ZCash chậm bởi vì block time rất cao do cơ chế đồng thuận. TomoP hoạt động như DApp trên TomoChain (layer 2 appliacation) với block time từ 2–4s.
  • Transaction sender anonymity : TomoP sử dụng TomoZ, thay vì người dùng trực tiếp trả phí giao dịch thì phí được trả bởi người issue token. Người dùng chỉ cần chứng minh mình sở hữu các UTXOs và có thể sử dụng bất kỳ private key nào để ký giao dịch. Do đó thông tin người dùng bị ẩn hoàn toàn.
  • Optimizing gas: Các proof được xây dựng trên lý thuyết đường cong, cryptography, để verify cần rất nhiều gas trên môi trường EVM. TomoP giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các precomplied-contracts được xây dựng sẵn ở layer 1. Người dùng sẽ phải trả ít phí hơn cho các giao dịch, tiết kiệm thời gian.
  • Private tokens : TomoP là một chuẩn giao thức, vì thế có thể mở rộng cho các token khác trên hệ sinh thái TomoChain và hỗ trợ payment cho các Dapp (thanh toán ẩn danh).

Trong loạt bài về TomoP, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích cách TomoP hoạt động dưới góc nhìn của người làm kỹ thuật. Hi vọng có thể giúp người đọc hiểu hơn về công nghệ này. Loạt bài gồm:

Bài 1: Tổng quan chung về TomoP, zero-knowledge proof , những công nghệ TomoP sử dụng.

Bài 2: Giới thiệu về các kỹ thuật cryptography sử dụng bởi TomoP - Elliptic Curve, ECDH, Stealth Address.

Bài 3: Cấu trúc 1 giao dịch trong TomoP : Unspent transaction outputs(UTXOs) , One-time-address , Perderson Commitment .

Bài 4: Kỹ thuật ẩn danh UTXOs và chống double-spending - RingCT Ring Confidential Transaction

Bài 5: Kỹ thuật xác định tính xác thực của giao dịch - Range Proof , BulletProof

Bài 6:Đánh giá hiệu năng và chi phí.

Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.

5 Likes