Hướng dẫn farm LUA trên mạng TomoChain dành cho người mới bắt đầu

Trước tiên, bạn cần chắc chắn rằng ví của bạn đã được kết nối tới mạng TomoChain (sử dụng hướng dẫn để kết nối ví tới mạng TomoChain đúng cách). Phí để farm LUA trên mạng TomoChain thấp hơn rất nhiều so với mạng Ethereum (0,5 TOMO cho toàn bộ các bước để farm LUA).

Bước 1: Bạn cần sở hữu 2 token TRC21 của pool mà bạn đang muốn farm LUA, với tỉ lệ 50:50 (tính theo tỉ giá với USDT). Bạn có thể dùng TomoBridge để chuyển ERC20 token (mạng Ethereum) sang TRC21 token (mạng TomoChain)

Hướng dẫn video: https://youtu.be/LtEUlP9-Apw

Bước 2: Thêm thanh khoản vào pool

Tiếp theo bạn cần thêm thanh khoản vào pool bằng cách deposit 2 TRC21 tokens này vào pool để có được LP tokens.

Hướng dẫn chi tiết: GitBook

Video hướng dẫn: https://youtu.be/HWItZwB62SU

Bước 3: Stake LP tokens vào pool tương ứng

Approve LP tokens, sau đó stake LP tokens vào pool tương ứng ở mục Farm LuaSwap Interface.

Hướng dẫn chi tiếtl: GitBook

Video hướng dẫn: https://youtu.be/eTZDivHXjek

Bước 4: Nhận thưởng LUA

Vào pool của bạn và click Harvest để nhận thưởng LUA. LUA sẽ tự động được chuyển về ví của bạn