Thông tin & hướng dẫn cơ bản về LuaSwap (Phần VI) - Hướng dẫn sử dụng LuaSwap từ điện thoại (qua ví tiền điện tử)

Ví TomoWallet

Ví TomoWallet hiện tại hỗ trợ cả 2 mạng Ethereum và TomoChain, do đó, miễn là người dùng cài đặt đúng mạng thì họ có thể sử dụng được số tiền của mình trong ví để giao dịch trên LuaSwap. Cài đặt phiên bản mới nhất của TomoWallet (phiên bản Android/ hoặc phiên bản IOS), sau đó làm theo hướng dẫn để biết cách tạo ví, cài đặt và sử dụng ví.

Chú ý: Phiên bản LuaSwap trên Ethereum yêu cầu ví TomoWallet phải được kết nối với mạng Ethereum. Tương tự, phiên bản LuaSwap trên TomoChain yêu cầu ví TomoWallet phải được kết nối với mạng TomoChain. Làm theo hướng dẫn sau để cài đặt mạng trên ví TomoWallet của bạn.

Để sử dụng LuaSwap trên TomoWallet

Bước 1: Đăng nhập vào TomoWallet với mạng thích hợp (TomoChain hoặc Ethereum)

Bước 2: Kéo xuống phần Ứng dụng, sau đó click vào LuaSwap

Bước 3: Nhấn vào “Connect to your wallet” để kết nối LuaSwap với ví TomoWallet

Bước 4: Bắt đầu giao dịch trên LuaSwap với các tính năng

Đối với các ví tiền điện tử khác (Trust Wallet, Coinbase Wallet, MEW wallet…

  1. Truy cập vào ví sử dụng đúng mạng mà bạn mong muốn
  2. Vào mục Dapp sau đó tìm kiếm luaswap.org
  3. Bấm “Launch App”
  4. Giao dịch trên LuaSwap với các tính năng tương tự