Thông tin & hướng dẫn cơ bản về LuaSwap (Phần III) - Hoán đổi token trên LuaSwap

Bước 1: Truy cập https://luaswap.org

Chọn Swap trong mục Products

Kết nối LuaSwap tới ví của bạn

Lưu ý: Để sử dụng LuaSwap phiên bản Ethereum, bạn phải cài đặt mạng Ethereum trên ví Metamask. Tương tự như vậy, bạn cần cài đặt mạng TomoChain trên ví Metemask để sử dụng được LuaSwap phiên bản TomoChain. Làm theo hướng dẫn sau đây để kết nối ví Metamask tới mạng TomoChain.

Bước 2: Hoán đổi tokens

Tại mục “From”, chọn token mà bạn muốn hoán đổi bằng cách chọn từ danh sách có sẵn/ hoặc tìm địa chỉ token bằng thanh tìm kiếm, sau đó nhập số lượng mà bạn muốn hoán đổi

Chọn token mà bạn muốn có sau khi hoán đổi trong mục “To”. Khi có, lượng token này sẽ được tính toán tự động và hiện lên màn hình.

Sau đó ấn “Swap” để xác nhận giao dịch.

Bước 3: Xác nhận giao dịch

Một cửa sổ thông báo sẽ tự động hiện lên để thông báo phí gas sẽ được trả cho giao dịch.

Nhập lượng phí gas mà bạn muốn trả, sau đó nhấn “Confirm” để xác nhận.

Bạn có thể truy cập vào Etherscan/ TomoScan để xem lại giao dịch và kiểm tra tx.