Thông báo cập nhật LuaSwap V1.0

LuaSwap đã hoàn thành quá trình dịch chuyển thanh khoản từ Uniswap về TomoChain vào ngày 29 tháng 10 năm 2020. Điều này có nghĩa là tất cả thanh khoản trước đây được gửi trên Uniswap giờ đã được chuyển sang LuaSwap V1.0.


Nhà cung cấp thanh khoản (LP) đã gửi Uniswap LP trên LuaSwap trước đó không cần thực hiện bất kỳ hành động nào. Nhà cung cấp thanh khoản LuaSwap sẽ chỉ cần phê duyệt lại hợp đồng token LP tại LuaSwap trước khi hủy bỏ hoặc đặt cược thêm token LP trên LuaSwap.

Tất cả Uniswap LP token (UNI-V2 LP token) đã được chuyển đổi thành LuaSwap LP token (LUA-V1 LP token), đại diện cho cùng một tỷ lệ thanh khoản trong các nhóm thanh khoản của LuaSwap.

Tất cả thanh khoản hiện có sẵn trên LuaSwap và tất cả các bước LP / canh tác (thêm / bỏ thanh khoản, đặt cọc / bỏ cọc token LP và thu hoạch) đều được thực hiện trực tiếp trên LuaSwap. Hơn nữa, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu giao dịch, tạo thanh khoản cho bất kỳ cặp token mới nào từ các token hiện tại có sẵn hoặc tham gia pool staking LuaSafe để kiếm thêm phần thưởng.

Hãy xem tất cả những gì đã được thêm vào với bản cập nhật LuaSwap lần này

Hoán đổi token thông qua LuaSwap

Giờ đây, người dùng có thể trực tiếp hoán đổi token trên LuaSwap với tất cả những token đang được hỗ trợ.

Phí hoán đổi là 0,4%, trong đó 0,05% dành cho các nhà phân phối LuaSafe, và 0,35% còn lại dành cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Thêm / Rút thanh khoản trên LuaSwap

Nhà cung cấp thanh khoản hiện có thể thêm và rút thanh khoản trực tiếp trên LuaSwap.

Phí rút tiền 0,1% được áp dụng khi LP chọn loại bỏ thanh khoản và thoát. Phí này được sử dụng để khuyến khích LP gắn bó lâu dài và tạo môi trường thanh khoản lành mạnh hơn cho người dùng LuaSwap.

LuaSafe đã được thêm vào LuaSwap cho LUA holders

LuaSafe là staking pool dành riêng cho LUA trên LuaSwap, nơi các chủ sở hữu LUA có thể ký gửi LUA để kiếm thu nhập thụ động.

Thu nhập của LuaSafe được tạo ra thông qua một phần phí được thu thập và phân phối theo các cách sau:

(1) 0,05% từ phí hoán đổi trên tất cả các cặp token

(2) 0,1% từ phí rút tiền đối với LP rút thanh khoản từ các cặp giao dịch

(3) 0,5% từ người dùng rút tiền ký gửi LUA trong LuaSafe

Tất cả thu nhập do LuaSafe tạo ra được sử dụng để tự động mua LUA và tiếp tục phân phối cho nhóm đặt cọc LuaSafe hàng ngày.

Người dùng gửi LUA trong LuaSafe sẽ nhận được xLUA LP token đại diện cho tỷ lệ đặt cọc LUA của họ. xLUA LP token sẽ thu thập tất cả thu nhập do LuaSafe tạo ra. Các nhà đầu tư sẽ cần rút xLUA LP token của họ để nhận được tiền đặt cọc LUA ban đầu, cộng với tất cả thu nhập LUA kiếm được thông qua các khoản phí thu được trong staking pool LuaSafe. Có một khoản phí cố định là 0,5% thu từ tất cả các lần rút tiền. Việc rút tiền có thể được thực hiện bất cứ lúc nào.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích bản cập nhật này với sự ra đời của LuaSwap v1.0. Còn nhiều kế hoạch trong những tuần tới với LuaSwap. Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn thêm những tính năng nào.

Các sản phẩm cốt lõi của LuaSwap:

Giao dịch LuaSwap: Một sàn giao dịch phi tập trung dựa trên AMM, nơi người dùng có thể hoán đổi token và thêm / rút thanh khoản.

Thông tin LuaSwap: Cung cấp phân tích, API và thông tin cho giao thức thanh khoản của LuaSwap.

LuaSafe: stake LUA và kiếm thu nhập thụ động.

Đề xuất LuaSwap: Một nền tảng do cộng đồng quản trị nơi người dùng có thể sử dụng LUA để bỏ phiếu về các vấn đề quản trị.

Bảng điều khiển LuaSwap: (sắp ra mắt) cơ chế 1 cửa cho thanh khoản, bỏ phiếu, quản lý thông tin.

Ứng dụng LuaSwap Mobile: (sắp ra mắt)

LuaSwap’s Multichain: (sắp ra mắt)

Hợp đồng thông minh LuaSwap V1.0:

LuaToken

LuaMasterFarmer

TimeLock

UniSwapV2Factory

UniswapV2Router02

Migrator

LuaSafe

LuaMaker


Tham gia cộng đồng TomoChain tại đây:

:point_right:Telegram: https://t.me/LuaSwap

:point_right:Twitter: https://twitter.com/LuaSwap

:point_right:Forum: https://forum.viction.xyz/c/luaswap/33

1 Like