Thông tin & hướng dẫn cơ bản về LuaSwap (Phần V) - Farm LUA trên LuaSwap

Token LUA bắt đầu quá trình phân bổ tại block số 10,950,600 vào ngày 28/9/2020.

Token sẽ chỉ được “đào” và chuyển đến các Nhà cung cấp thanh khoản (LPs) của 12 pools thuộc cơ chế Golden Field

Một khi người dùng đã thêm thanh khoản trên LuaSwap, bạn có thể gửi LP tokens vào hợp đồng LuaSwap của pool tương ứng tai đường link LuaSwap Interface Người dùng có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết cách stake LP tokens trên LuaSwap ngay sau đây

Cách đặt cọc LP tokens trên LuaSwap để nhận thưởng LUA

Bước 1: Truy cập luaswap.org

Sau đó click vào mục Farm trong tab Product

Kết nối LuaSwap tới ví của bạn

Chú ý: Phiên bản LuaSwap trên Ethereum yêu cầu ví Metamask phải được kết nối với mạng Ethereum. Tương tự, phiên bản LuaSwap trên TomoChain yêu cầu ví Metamask phải được kết nối với mạng TomoChain. Làm theo hướng dẫn sau để cài đặt mạng trên ví Metamask của bạn.

Bước 2: Đặt cọc LP tokens vào LuaSwap

Trước tiên, bạn cần chọn pool mà bạn muốn stake LP tokens. Lưu ý rằng mỗi một pool lại tương ứng với một loại LP token khác nhau. Ví dụ, trong hướng dẫn này, chúng tôi chọn LP tokens từ pool TOMOE - USDT.

Tại giao diện, bạn sẽ nhìn thấy tổng số LP tokens được stake vào pool và lượng LUA thưởng mà bạn sẽ nhận được ở mỗi block. Để stake, bạn cần click vào Approve TOMOE-USDT LUA V1 LP (Nhận TOMOE-USDT LUA V1 LP).

Ngay khi bạn nhận LP token, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận qua ví để cho phép LuaSwap rút LP tokens của bạn và thực hiện giao dịch tự động.

Click vào Stake

Nhập số lượng LP token mà bạn mong muốn đặt cọc vào LuaSwap. Bạn sẽ thấy số dư thanh khoản hiện tại của pool tại đây.

Bước 3: Xác nhận giao dịch

Nhấn vào Confirm

Ngay khi bạn xác nhận giao dịch trên ví, bạn sẽ thấy LP tokens của mình đã được stake.

Chúc mừng bạn đã đặt cọc LP tokens thành công. Bây giờ thì ngồi chờ thưởng LUA về ví thôi!

Rút LP tokens khỏi LuaSwap

Bạn có thể nhận thưởng LUA bất kỳ lúc nào mà bạn muốn, có thể rút LP tokens để lấy lại tokens gốc mà bạn đã thêm lúc đầu vào pool.

Bước 1: Truy cập luaswap.org và chọn pool mà bạn đã đặt cọc LP tokens, sau đó click vào UnStake.

Bước 2: Nhập số lượng LP tokens mà bạn muốn rút khỏi pool

Bước 3: Click Confirm để xác nhận giao dịch qua ví. Ngay khi việc xác nhận giao dịch hoàn thành, bạn sẽ thấy LP tokens của mình đã được rút ra khỏi pool.

Lưu ý rằng người dùng chịu trách nhiệm cho việc nghiên cứu và tìm hiểu cách thức hoạt động của LuaSwap trước khi cung cấp thanh khoản cho LuaSwap và đặt cọc LP tokens trên LuaSwap để nhận thưởng LUA. Nếu bạn cần thêm bất kỳ hỗ trợ gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nhóm chat Telegram: Telegram: Contact @LuaSwap.