Thảo luận về giá tomo trong tháng 10

Tôi đang kỳ vọng vào 1 sự tăng giá từ này đến cuối tháng 10 này.mặc dù các chỉ số kỹ thuật chưa ủng hộ lắm.các bạn nghĩ sao?