Hướng dẫn chi tiết cách wrap/unwrap token trên giao diện TomoBridge MỚI

TomoChain vui mừng ra mắt phiên bản nâng cấp mới nhất của TomoBridge với giao diện người dùng hoàn toàn mới cùng một số cập nhật quan trọng. Những điểm nhấn trong bản nâng cấp này bao gồm giao diện TomoBridge gọn gàng, dễ nhìn hơn, giúp người dùng thực hiện quá trình wrap token trực quan hơn, đi kèm với cơ chế tính phí công bằng hơn.

Xem thông báo về phiên bản nâng cấp TomoBridge tại đây.

1. WRAPPING

Đăng nhập vào https://bridge.tomochain.com, chọn token và mạng blockchain mà bạn muốn hoán đổi.

Đọc kỹ “Điều khoản sử dụng” và “Chính sách quyền riêng tư” trước khi thao tác các bước tiếp theo.

Kết nối với ví Metamask của bạn và chọn chiều swap.

 • Kiểm tra để đảm bảo ví Metamask của bạn đang trên mạng Ethereum.
 • Chọn Etherem → TomoChain để wrap/deposit token.

 • Chọn token bạn muốn wrap trong danh sách thả xuống.
 • Nhập số lượng (nhấp vào “Tối đa (Max)” nếu bạn muốn wrap toàn bộ token).
 • Nhập địa chỉ nhận trên mạng TomoChain (nhấp vào “Địa chỉ” nếu địa chỉ nhận của bạn giống với địa chỉ gửi của bạn).
 • Kiểm tra phí giao dịch ước tính và đảm bảo số ETH còn lại của bạn đủ để trả phí.
 • Đọc và kiểm tra các thông báo cẩn thận trước khi bạn nhấp vào “Tiếp theo”.

Một cửa sổ yêu cầu xác nhận giao dịch sẽ hiển thị trên Metamask của bạn, hãy nhấp vào “Xác nhận” để ký giao dịch.

Sau khi Metamask xác nhận xong, TomoBridge sẽ bắt đầu xác minh giao dịch của bạn và gửi token đã wrap đến địa chỉ nhận của bạn.

Giữ cửa sổ mở cho đến khi giao dịch hoàn tất.

Bây giờ bạn đã wrap thành công token ERC20 thành wrapped token trên mạng TomoChain. Bạn có thể kiểm tra giao dịch trên TomoScan.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nhóm Telegram hoặc diễn đàn TomoChainhoặc gửi yêu cầu hỗ trợ.

2. UNWRAPPING

Đăng nhập vào https://bridge.tomochain.com, chọn token và mạng blockchain mà bạn muốn hoán đổi.

Đọc kỹ “Điều khoản sử dụng” và “Chính sách quyền riêng tư” trước khi thao tác các bước tiếp theo.

Kết nối với ví Metamask của bạn và chọn chiều swap.

 • Kiểm tra để đảm bảo ví Metamask của bạn đang trên mạng TomoChain (Làm theo hướng dẫn sau)
 • Chọn TomoChain → Ethereum để wrap/deposit token.

 • Chọn token bạn muốn unwrap trong danh sách thả xuống.
 • Nhập số lượng (nhấp vào “Tối đa (Max)” nếu bạn muốn unwrap toàn bộ token).
 • Nhập địa chỉ nhận trên mạng Ethereum (nhấp vào “Địa chỉ” nếu địa chỉ nhận của bạn giống với địa chỉ gửi của bạn).
 • Kiểm tra phí giao dịch ước tính và đảm bảo số ETH còn lại của bạn đủ để trả phí.
 • Đọc và kiểm tra các thông báo cẩn thận trước khi bạn nhấp vào “Tiếp theo”.

Một cửa sổ yêu cầu xác nhận giao dịch sẽ hiển thị trên Metamask của bạn, hãy nhấp vào “Xác nhận” để xác nhận giao dịch burn trên mạng TomoChain.

Bạn có thể cần giữ một lượng nhỏ TOMO để xác nhận yêu cầu giao dịch trên Metamask. Mặc dù đối với token RC21, phí sẽ được thanh toán bằng chính token đó.

Sau khi Metamask xác nhận xong, TomoBridge sẽ bắt đầu xác minh giao dịch của bạn.

Giữ cửa sổ mở cho đến khi giao dịch hoàn tất.

Khi giao dịch hoàn tất, vui lòng chuyển từ TomoChain sang Ethereum.

Sau đó nhấn vào “Xác nhận” để nhận token ERC20.

Một cửa sổ yêu cầu xác nhận giao dịch sẽ hiển thị lần nữa trên Metamask của bạn, hãy nhấp vào “Xác nhận” để ký giao dịch mở khoá token trên mạng Ethereum. Bạn có thể tự điều chỉnh phí gas và giới hạn dựa trên ngân sách và yêu cầu tốc độ của mình.

Bây giờ bạn đã chuyển đổi thành công mã thông báo được bọc TomoChain của mình thành mã thông báo dựa trên Ethereum. Bạn có thể kiểm tra giao dịch trên Etherscan.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nhóm Telegram hoặc diễn đàn TomoChainhoặc gửi yêu cầu hỗ trợ.