TomoChain Weekly Recap (06/12-13/12)

Weekly Recap 6/12-13/12

Half of December has passed with great results that set a firm ground for a new leap we are trotting towards the next year. Being in the flush of a new week, let’s have a throwback on what TomoChain has achieved during the last 7 days.

TomoChain

 1. TomoChain’s mainnet is turning 3, continuing to develop a diverse and innovative product ecosystem towards large-scale adoption. To celebrate our 2 years journey, let’s take a glimpse at a bundle of our groundbreaking milestones and raise a toast for more exciting achievements in the future.

 2. A big shout out to TomoChain as it got nominated as CoinMarketCap’s Projects of 2020. It’s time to reinforce TomoChain’s community strength and expand our visibility in the blockchain space. Vote for us and nominate Long Vuong, our Founder & CEO as one of the most influential People of 2020 at the end of this form if you are deeply convinced by his vision and contribution to TomoChain’s development.

 3. On 10 December 2020, Kyn Chaturvedi, our CBDO, was invited as a guest speaker in CGC - Cutting-edge Games Conference - an international summit and expo for gamers and industry professionals in Tech, DeFi, NFT & Games. This event was a great opportunity for Kyn to showcase his combination of knowledge in various fields.

 4. TomoChain was integrated into Ramp DeFi’s rStake Tri-Chain - the first ecosystem product of RAMP’s core liquidity unlocking solution. The tentative timeline is set on 16 December 2020 with assets staked as of 30 November 2020.

 5. $TOMO has been added to FTX Non-USD Collateral & Margin Borrowing/Lending. From now on, $TOMO holders on FTX Exchange will be able to make investment orders based on $TOMO collateral instead of converting it into $USD. More choices for investors!

 6. $TOMO was featured on HitBTC - one of the world’s most advanced cryptocurrency exchanges, providing markets for over 300 cryptocurrencies in total. TOMO holders now can trade with pairs of $TOMO/ $USDT & $TOMO/ $BTC on another innovative spot market!

LuaSwap

 1. From a nascent stage, LuaSwap has been continuously growing for 2 months. As we embark on an updated strategic plan, we look forward to expanding into new areas of opportunity for LuaSwap. You can take a look at the milestone timeline over the past two months and share your viewpoint of all the angles of this proposal.

 2. LuaSwap is rounding into Week 5 of Farming Set. Among the all-time favorites, some new yet much profitable faces were added, including Ramp DeFi, Uniswap, Kambria Network and Frontier. Go to your favorite pools for more incentives and rewards.

 3. LuaSwap officially got listed on DeBankDeFi - an all-in-one DeFi wallet where you can track DeFi portfolio, explore DeFi projects, compare DeFi rates - a new platform for users to check LUA’s latest information at any time!

 4. After listing $KAT on LuaSwap’s pools, on 09 Dec 2020, we had great pleasure to have Dr. Thuc Vu - CEO of Kambria join the LuaSwap community for an exclusive AMA to share about Kambria - the first blockchain project with a goal to build an open innovation platform and protocol that enables and incentivizes collaborations in R&D, manufacturing, and commercializing advanced technology focused on AI & Robotics applications. You can learn more about Kambria’s progress and future plan of how to ease $KAT into the mainstream here.

2 Likes

TỔNG KẾT TUẦN 06/12-13/12

Một phần 2 của tháng 12 đã trôi qua với những kết quả ấn tượng đã tạo tiền đề vững chắc cho một bước nhảy vọt mới mà chúng tôi đang hướng tới trong năm tới. Đầu tuần, hãy cùng nhìn lại những gì TomoChain đã đạt được trong 7 ngày qua nhé!

TomoChain

 1. TomoChain Mainnet đang bước sang tuổi thứ 3, tiếp tục phát triển một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và sáng tạo theo hướng áp dụng trên quy mô lớn. Để kỷ niệm chặng đường 2 năm vừa qua, hãy cùng nhìn lại một loạt các sự kiện quan trọng mang tính đột phá của TomoChain và nâng ly chúc mừng cho những gì đang hứa hẹn trong tương lai sắp tới nào!

 2. Chúc mừng cho TomoChain với đề cử Dự án của năm do CoinMarketCap tổ chức. Hãy cùng củng cố sức mạnh cộng đồng của TomoChain và giúp lan toả hình ảnh TomoChain trong cộng đồng blockchain bằng cách bình chọn cho chúng tôi và đề cử Mr Long Vương, Người sáng lập & Giám đốc điều hành của TomoChain là một trong những Người có ảnh hưởng nhất năm 2020 tại cuối biểu mẫu này nếu bạn bị thuyết phục sâu sắc bởi tầm nhìn và đóng góp của anh cho sự phát triển của TomoChain.

 3. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, Kyn Chaturvedi, CBDO TomoChain, được mời làm diễn giả khách mời tại Hội nghị trò chơi tiên tiến - CGC - hội nghị và triển lãm quốc tế dành cho game thủ và các chuyên gia trong ngành Công nghệ, DeFi, NFT & Trò chơi. Sự kiện này là cơ hội tuyệt vời để Kyn thể hiện sự kết hợp kiến ​​thức của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 4. TomoChain đã được tích hợp vào rStake Tri-Chain của Ramp DeFi - sản phẩm đầu tiên của giải pháp mở khóa thanh khoản cốt lõi mà RAMP đã ấp ủ một thời gian dài. Ngày chạy dự kiến ​​là vào 16 tháng 12 năm 2020 với tài sản được cọc từ ngày 30 tháng 11 năm 2020.

5. $TOMO đã được thêm vào là Tài sản thế chấp & Cho vay ký quỹ của FTX. Kể từ bây giờ, chủ sở hữu $TOMO trên FTX Exchange sẽ có thể thực hiện các lệnh đầu tư dựa trên tài sản thế chấp $TOMO mà không cần chuyển đổi thành $USD. Thêm sự lựa chọn cho nhà đầu tư!

6. $TOMO đã có mặt trên HitBTC - một trong những sàn giao dịch tiền điện tử tiên tiến nhất thế giới, cung cấp thị trường cho tổng cộng hơn 300 loại tiền điện tử. Người nắm giữ TOMO hiện có thể giao dịch với các cặp $TOMO/$USDT & $TOMO/$BTC trên một thị trường giao ngay tiên tiến khác!

LuaSwap

 1. Từ non trẻ, LuaSwap đã liên tục phát triển trong 2 tháng qua. Chúng tôi đã bắt tay vào lập một kế hoạch chiến lược mới với mong muốn mở rộng sang các lĩnh vực khác để LuaSwap có thêm cơ hội được phát triển hết tiềm năng vốn có. Bạn có thể xem qua những cột mốc quan trọng trong hai tháng qua và chia sẻ quan điểm của mình về mọi khía cạnh của đề xuất này.

 2. LuaSwap Farming Set đã bước sang Tuần thứ 5. Ngoài những pool vẫn được yêu thích nhất, một số gương mặt mới nhưng ẩn chứa lợi nhuận cao đã được thêm vào, bao gồm Ramp DeFi, Uniswap, Kambria Network và Frontier. Đến pool yêu thích của bạn để nhận thêm nhiều ưu đãi và phần thưởng nào.

 3. LuaSwap chính thức được niêm yết trên DeBankDeFi - ví DeFi tập hơp nhiều tính năng cho phép bạn có thể theo dõi danh mục đầu tư DeFi, khám phá các dự án DeFi, so sánh tỷ giá DeFi - một nền tảng mới để người dùng kiểm tra thông tin mới nhất của LUA bất kỳ lúc nào!

 4. Sau khi niêm yết $KAT trên LuaSwap, vào ngày 09 tháng 12 năm 2020, chúng tôi rất vui mừng khi có Tiến sĩ Thức Vũ - Giám đốc điều hành của Kambria Network tham gia vào buổi AMA độc quyền để chia sẻ về dự án blockchain đầu tiên với mục tiêu xây dựng một nền tảng và giao thức đổi mới mở cho phép và khuyến khích sự hợp tác trong mảng R&D, sản xuất và thương mại hóa công nghệ tiên tiến tập trung vào các ứng dụng AI & Robotics. Bạn có thể tìm hiểu thêm về roadmap của Kambria và kế hoạch tương lai về cách đưa $KAT trở thành token được sử dụng phổ biến tại đây.

1 Like