TomoChain Weekly Recap (30/11- 06/12)

TomoChain Weekly Recap (30/11- 06/12)

Sometimes, QUALITY is what stands out from QUANTITY. Thus, TomoChain proves this statement true during the past week.

TomoChain

 1. To cater to the demand for scanning the highlight information about the partnership between TomoChain and Vietnam’s Ministry of Education and Training, we have just released a new cheat sheet that covers all key content. Check out how it works and when the certificate management system will be adopted.

 2. It’s been 2 years since TOMO native (TRC21) was born. If you still left TOMO ERC20 on IDEX, there’s only 1 month left for you to submit a request to swap it to TOMO native. Please note that the support form will be permanently closed on Dec.31, 2020.

 3. Synthetic assets, one of the most promising use cases for DeFi, are on the rise as new projects are constantly coming out. #DeFiningDefi session 3 with the topic “How Synthetics Assets are changing DeFi game” last week delved into their malleability, functionality and how they can reverse the game in DeFi. You can tune in on Youtube at any time!

 4. Kyn, our CBDO, came back with Spill the T #13 to help the community understand how a side-chain operates and why it matters to TomoChain’s strategic extension with Lition’s acquisition. An easy-to-understand but much creative demonstration of Kyn, let’s see!

 5. Catch up with the latest news on TomoChain’s development to know how far we’ve come in the month of November.

LuaSwap

 1. LuaSwap Farming Set Week 3 was activated with a new face, Kambria Network, gaining a huge favor from the community. Go to your favorite pools for more incentives and rewards.

 2. TomoChain x Ramp DeFi AMA was summarized with details on How Ramp DeFi’s mechanism works and progresses along with how users can collateralize their staked assets into RAMP DEFI platform and benefit from it.

 3. We keep a promise to present LuaSwap’s 2-year roadmap. Transcendent features comprising analytics, liquidity migration, cross-portal/multi-chain/future swap & mobile application, are set to roll out respectively in a couple of years. Keep calm and see LuaSwap’s possibility will present itself.

 4. To celebrate Frontier’s appearance on LuaSwap’s pools listing, we held an AMA on Dec 4th 2020, having Palash Jain - CMO of Frontier joined. Via this AMA, TomoChain’s community had a chance to learn more about FRONT’s use case and adoption as well as the direction Frontier will carry on to attract mass users.

2 Likes

TỔNG KẾT TUẦN 30/11 - 06/12

Trong nhiều trường hợp, CHẤT LƯỢNG còn hơn SỐ LƯỢNG. Hãy xem cách TomoChain tính đúng đắn của chứng minh nhận định này qua những gì đã làm được trong tuần qua!

TomoChain

 1. Để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những thông tin quan trọng nhất về mối quan hệ hợp tác giữa TomoChain và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, TomoChain vừa tạo ra một cheat sheet mới bao gồm tất cả những thông tin nổi bật nhất như cách thức hoạt động và thời gian hệ thống quản lý chứng chỉ được áp dụng.

 2. Đã 2 năm kể từ ngày TOMO native (TRC21) ra đời. Nếu bạn vẫn trữ TOMO ERC20 trên IDEX, còn 1 tháng nữa để bạn gửi yêu cầu hoán đổi token cũ sang TOMO native. Xin lưu ý rằng form đăng ký sẽ bị đóng vĩnh viễn từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 3. Tài sản tổng hợp, một trong những ứng dụng tiềm năng nhất cho DeFi, đang ngày càng được chú ý khi các dự án liên quan liên tục ra đời. #DeFiningDefi phiên thứ 3 với chủ đề “Tài sản tổng hợp đang thay đổi cuộc chơi DeFi như thế nào?” diễn ra tuần trước đã đi sâu vào phân tích tính linh hoạt, chức năng và cách chúng có thể đảo ngược cuộc chơi DeFi. Bạn có thể xem lại video trên Youtube bất cứ lúc nào!

 4. Kyn, Giám đốc phát triển thị trường của TomoChain đã trở lại với Spill the T tập 13. Trong tập này Kyn sẽ giúp cộng đồng hiểu cách một chuỗi phụ hoạt động và lý do tại sao nó lại quan trọng đối với việc mở rộng chiến lược của TomoChain thông qua việc mua lại Lition. Một lối truyền đạt vô cùng dễ hiểu nhưng rất sáng tạo của Kyn, hãy cùng xem!

 5. Cập nhật những tin tức mới nhất về sự phát triển của TomoChain để biết chúng ta đã đi được bao xa trong tháng 11 qua recap tháng vừa rồi tại đây nhé!

LuaSwap

 1. LuaSwap Farming Set Tuần 3 đã được kích hoạt với sự xuất hiện mới toanh là Kambria Network, project nhận được sự ưu ái rất lớn từ cộng đồng. Chọn pool yêu thích của bạn để nhận thêm nhiều ưu đãi và phần thưởng nào!

 2. AMA giữa TomoChain và Ramp DeFi đã được tóm tắt tại đây. Bạn có thể đọc để hiểu rõ về các cơ chế Ramp DeFi hoạt động và phát triển cũng như cách người dùng có thể thế chấp tài sản đặt cọc của họ vào nền tảng RAMP DEFI và hưởng lợi từ nó.

 3. Chúng tôi đã giữ lời hứa đưa ra lộ trình 2 năm của LuaSwap. Các tính năng vượt trội bao gồm phân tích, di chuyển thanh khoản, đa cổng / đa chuỗi / hoán đổi trong tương lai & ứng dụng di động, sẽ lần lượt được triển khai trong 2 năm tới. Hãy chờ đợi và xem LuaSwap sẽ tự chứng minh khả năng của nó.

 4. Để chào mừng sự xuất hiện của Frontier trên danh sách các pool của LuaSwap, chúng tôi đã tổ chức AMA vào ngày 4 tháng 12 năm 2020 với sự có mặt của Palash Jain - CMO của Frontier. Thông qua AMA này, cộng đồng TomoChain đã có dịp tìm hiểu thêm về trường hợp sử dụng và việc áp dụng FRONT cũng như hướng Frontier sẽ thực hiện để thu hút người dùng.