TomoChain Weekly Recap (18/01 - 24/01)

TomoChain eekly Recap (18/01 - 24/01)

As another milestone is coming up this week, let’s have a look back on how TomoChain kick-started last week!

TomoChain

 1. TomoChain joined hands with Injective Labs and Ramp Defi to launch cross-chain staking derivatives with the added benefits of cross-pollinating between different projects. With this special collaboration, users can generate wTOMO - TomoChain’s wrapped token provided by Ramp DeFi - and receive their staking rewards while being able to send wTOMO to Injective Labs with new trading opportunities.

 2. Last week, Phase 2 of the 6-month Welcome Event to celebrate TomoChain’s acquisition of Lition was kicked off with a present bag of up to $28,000 in both TOMO and LIT tokens.

 3. TomoChain is honored to be featured on Economic House of Blockchain - an interview series hosted by Prysm Group to educate listeners interested in launching use cases on the respective application layer. In this interview, Kyn Chartuverdi, our CBDO, explained more about TomoChain’s technical details including Value Proposition, Finance, Incentives, Token Design & Governance.

 4. The Zorro Release was delivered in the news and updates series of Altcoin Buzz. TomoChain is beginning the year on a high note. With this fast pace, the community can see a lot of transformations in the first quarter of 2021.

 5. Have you ever intended to have your own token and have it public for mass use? With the latest upgrade, anyone can issue a wrapped ERC20 token via TomoIssuer then add it to #TomoBridge for other users to access and wrap/unwrap. For a newbie, this tutorial video can help you master it!

 6. We’ve received a massive influx of questions from the community about the exact date of TomoChain’s halving. It’s expected to take place in the next 11 days. You can check the countdown to make sure of the timeframe.

LuaSwap

 1. LUA holders must be eager about the LUA unlocking timeline. Locked LUA will be paid out over 1 year in form of linearly vested rewards. Follow this instruction to unlock your asset.

 2. Development has continued apace with LuaSwap when Golden Field proposal was ultimately launched, replacing the Farming Set Initiative. This change is expected to ensure long-term capital efficiency with three main points including: 12 initial same-weight pools, weekly TVL-based re-calculation and community-driven development. You can know more about the details in the proposal here!

TỔNG KẾT TUẦN 18/1 - 24/1/2021

TomoChain đang chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng sẽ sớm được tiết lộ trong tuần này. Hãy xem những hoạt động đã diễn ra trong tuần vừa rồi nào.

 1. TomoChain đã hợp tác với Injective Labs và Ramp Defi nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch phái sinh chuỗi chéo. Với sự kiện hợp tác lần này, rất nhiều cơ hội thuận lợi sẽ được mở ra cho người dùng trong việc giao dịch staking derivatives trên các giao thức một lớp (layer-one protocol). Người dùng sẽ có thể tạo wTOMO thông qua các hợp đồng thông minh RAMP để nhận thưởng, đồng thời có thể gửi wTOMO tới Injective để giao dịch kiếm lợi nhuận

 2. Tuần vừa qua, Giai đoạn 2 của Sự kiện chào mừng việc TomoChain mua lại Lition kéo dài 6 tháng để đã được khởi động với phần quà lên đến 28.000 đô la bao gồm cả $TOMO và $LIT.

 3. TomoChain vinh dự được giới thiệu trên Economic House of Blockchain - chuỗi bài phỏng vấn do Prysm Group tổ chức nhằm cung cấp thông tin cho những người quan tâm đến việc khởi chạy các use case. Trong cuộc phỏng vấn này, Kyn Chartuverdi - Giám đốc Phát triển Kinh doanh đã giải thích chuyên sâu về các chi tiết kỹ thuật của TomoChain bao gồm Định vị giáo trị, Tài chính, Quyền lợi, Thiết kế & Quản trị Token.

 4. Bản phát hành Zorro của mạng TomoChain đã được Altcoin Buzz đưa tin. TomoChain đang bắt đầu một năm với những bước chuyển mình mạnh mẽ. Với tốc độ nhanh chóng này, cộng đồng có thể thấy rất nhiều chuyển biến trong quý đầu tiên của năm 2021.

 5. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc sở hữu một token riêng và công khai nó để cộng đồng có thể sử dụng chưa? Với bản nâng cấp mới nhất, bất kỳ ai cũng có thể phát hành wrapped token ERC20 thông qua TomoIssuer, sau đó thêm token đó vào TomoBridge để những người dùng khác truy cập và wrap hoặc unwrap. Đối với những người mới chập chững tìm hiểu, video hướng dẫn này có thể giúp bạn thành thạo đó!

 6. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ cộng đồng về ngày Halving chính thức của TomoChain. Ngày halving dự kiến ​​sẽ diễn ra trong 11 ngày tới. Bạn có thể check countdown trên website để chuẩn bị cho ngày halving đang tới.

 7. Những chủ sở hữu LUA chắc hẳn rất háo hức ngày unlock LUA phải không? Phần LUA đã khóa sẽ được thanh toán trong hơn 1 năm dưới dạng phần thưởng tuyến tính. Làm theo hướng dẫn này để unlock phần tích luỹ của bạn nhé!

 8. LuaSwap vẫn tiếp tục phát triển khi đề xuất Golden Field cuối cùng đã được khởi chạy, thay thế Sáng kiến Farming Set. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ đảm bảo vốn dài hạn cho LuaSwap. Bạn có thể biết thêm về các chi tiết trong đề xuất tại đây!