TomoChain Weekly Recap (01/03 - 07/03)

TomoChain Weekly Recap (01/03 - 07/03)

TomoChain passed by an eventful week with a newly established partnership, many updates on products and more while the crypto market appeared to stabilize. Let’s hit the outlines every Monday to catch up on our weekly recap.

TomoChain

 1. TomoChain is thrilled to be partnering up with Big Data Protocol, paving the way for TOMOE to be included in the 12 seed pools among some of the industry-leading projects to be farming the BDP token on its upcoming DeFi Data Marketplace. TOMOE staking has been available since 4 pm UTC,4 March 2021, with the rewards distribution starting out 2 days later.

 2. Regarding the support for native TOMO on IDEX, although the submission was closed in January 2021, we decided to continue supporting the holders with the locked TOMO on IDEX by offering two options. Please look into this announcement and follow the instructions to get your $TOMO back.

 3. The swap fee from native $TOMO to $TOMOE ERC20 has been updated to 20 TOMO/transaction, effective today, Mar 8, 2021. We’ve subsidized most of the actual swap fee since the launch of TomoBridge, despite the ever-increasing Ethereum gas fee, keeping the increase to a minimum.

 4. Unstaking has been enabled for all LPS stakers on the Lition blockchain. Learn more about the 2 options that Lition Pool Stakers can choose from.

LuaSwap

 1. The LuaSafe function on the TomoChain network is officially live. Let’s enjoy earning some more LUA with nearly zero-fee transactions and instant speed on the TomoChain network. Make sure your Metamask wallet is connected to TomoChain mainnet.

 2. LuaSwap on TomoWallet Android version has operated normally. Android users can get access to LuaSwap via TomoWallet to experience all its functions including LuaSwap, LuaSafe & Staking.

 3. TomoChain Cheat Sheet series continues with the topic “Farming on LuaSwap". While the first chapter provides a complete overview of LuaSwap for beginners using the most fundamental information, the second one will ease farmers into the farming life with different functions.

 4. It is recorded that more than 13,000 $LUA was bought back and shortly distributed to LuaSafe stakers last week on the Ethereum network only. Another milestone to be celebrating!

 5. On March 5th, our LuaSwap’s Marketing Manager, Ha Hoang, joined an AMA with Venus Queen to share about LuaSwap and its profitable incentives. Thank you Venus community for welcoming us and showing your enthusiasm towards our growing project!

1 Like

Perfect tomo team thanks :fire::ok_hand:

TUẦN KẾT TUẦN TOMOCHAIN 1/3-7/3

TomoChain đã trải qua một tuần sôi động với mối quan hệ đối tác mới được thiết lập, những cập nhật về sản phẩm và nhiều nội dung mới khác trong khi thị trường crypto tuần vừa qua lại có vẻ ổn định. Hãy cùng xem bản tổng kết hàng tuần để cập nhật thông tin tóm tắt của TomoChain nhé!

TomoChain

 1. TomoChain vui mừng được hợp tác với Big Data Protocol, cho phép TOMOE được list trong danh sách 12 nhóm của các dự án hàng đầu trên martketplace của BDP. Stake TOMOE bắt đầu có hiệu lực từ 23h ngày 4 tháng 3 năm 2021 và việc phân phối phần thưởng cũng đã bắt đầu sau đó 2 ngày.

 2. Về việc hỗ trợ TOMO native trên IDEX, mặc dù đơn hỗ trợ đã bị đóng vào tháng 1 năm 2021, nhưng chúng tôi quyết định tiếp tục hỗ trợ những người nắm giữ TOMO bị khóa trên IDEX với hai lựa chọn. Vui lòng xem thông báo này và làm theo hướng dẫn để nhận lại TOMO của bạn.

3. Phí hoán đổi từ TOMO gốc sang TOMOE ERC20 đã được cập nhật thành 20TOMO/giao dịch, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 3 năm 2021. Chúng tôi đã hỗ trợ gần như tuyệt đối phí hoán đổi kể từ khi ra mắt TomoBridge, mặc dù phí gas trên Ethereum liên tục tăng phi mã. Sau khi cân đối, đây là mức tăng ở mức tối thiểu sao cho vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho người dùng TomoChain.

 1. Việc unstake đã được kích hoạt cho tất cả các nhà phân phối LPS trên blockchain Lition. Tìm hiểu thêm về 2 tùy chọn mà Lition Pool Stakers có thể chọn.

LuaSwap

 1. LuaSafe trên mạng TomoChain đã chính thức hoạt động. Hãy tận hưởng việc kiếm thêm LUA với những giao dịch gần như bằng không và tốc độ tức thì trên mạng TomoChain. Đảm bảo ví Metamask của bạn đã được kết nối với mạng chính TomoChain.

 2. LuaSwap trên TomoWallet của Android đã hoạt động bình thường. Người dùng Android có thể truy cập LuaSwap thông qua TomoWallet để trải nghiệm tất cả các chức năng bao gồm LuaSwap, LuaSafe, Staking như trên các phiên bản khác.

 3. Loạt bài TomoChain Cheat Sheet tiếp tục với chủ đề “Farming trên LuaSwap”. Trong khi chương đầu tiên cung cấp những thông tin tổng quan về LuaSwap cho người mới bắt đầu sử dụng thì chương thứ hai sẽ giúp các farrmer dễ dàng bước vào thế giới farming.

 4. Theo ghi nhận, hơn 13.000 đô la LUA đã được mua lại và phân phối cho các nhà phân phối LuaSafe vào tuần trước với phiên bản LuaSwap trên mạng Ethereum. Khối lượng stake tiếp tục tăng lên tương ứng với số lượng bản cập nhật mới trên LuaSwap.

 5. Vào ngày 5 tháng 3, Giám đốc Marketing của LuaSwap, Hà Hoàng, đã tham gia AMA với Venus Queen để chia sẻ về LuaSwap và các ưu đãi khi sử dụng sản phẩm. Cảm ơn cộng đồng Venus Queen đã chào đón TomoChain và thể hiện sự nhiệt tình của các bạn đối với dự án đang phát triển của chúng tôi!

1 Like

thanks tomo team perfect :innocent: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: