TomoChain Weekly Recap (11/1/2021 - 17/1/202)

WEEKLY RECAP 11/1/ - 17/1/2021

New Year, New #TomoChain! TomoChain has been working on upgrading ourselves with innovative changes in the first two weeks of 2021. The race towards another year of massive blockchain extension has just begun.

 1. We’re so excited to unveil the Zorro Release - the next TomoChain network upgrade! This prime event scored an important milestone in not only the scalability of TomoChain public blockchain but also in the interoperability and compatibility between TomoChain and other chains. This latest upgrade will be activated at block 30,915,660, estimated at 3:00–5:00 AM on 22 Jan 2021.

 2. With the ambition to mingle the public blockchain with private blockchain that all foster sustainable use cases, the second update on Lition’s Outstanding Program focuses on three pillars, including Brand & Technology, Validators’ Onboarding Program and Token Burn Right-pointing triangle Liquidity.

 3. On the collaboration front, TomoChain continued to partner with Paid Network with an aim to integrate PAID SMART Agreements. Businesses and individuals will benefit from fast and secure transaction processing at a lower cost on the high-performance TomoChain network.

 4. It’s truly our honor to be on Cointelegraph’s news analysis. With a set of updates on TomoChain Mainnet, TomoIssuer, and TomoBridge, TomoChain blockchain has the full potential to break Ethereum’s DeFi dominance and to easily handle the congestion and high fees that currently plague the Ethereum network. Go to this article to read more!

 5. Based on 24-hour activity, social mentions and market metrics, last week marked the first AltRank position of TomoChain on Lunar Crush. This achievement was definitely strengthened by the community’s recognition and support.

 6. Privacy in crypto transactions is a great concern to both businesses and individuals. No worries, follow our astronauts and discover a distinguished innovation - TomoP Privacy Protocol and the way this TomoChain protocol helps users protect our financial identity on the public blockchain.

 7. Weekly Roundup of LuaSwap gets you updated on how LUA has been progressing so far. With the total trading volume above 728,000, nearly double that of 2020’s last week, we are really positive about what the future will hold for LuaSwap’s development in 2021. Let’s check out the latest report!

1 Like

TỔNG KẾT HÀNG TUẦN 11/1 - 17/1/2021

Năm mới tới, TomoChain với diện mạo mới! TomoChain đã và đang nâng cấp với những đổi mới, sáng tạo trong suốt hai tuần đầu tiên của năm 2021. Cuộc đua hướng tới một năm mở rộng của blockchain mới chỉ bắt đầu.

 1. Chúng tôi rất vui mừng được ra mắt Bản phát hành Zorro - bản nâng cấp mạng TomoChain tiếp theo! Sự kiện quan trọng này đã ghi dấu mốc quan trọng không chỉ về khả năng mở rộng của chuỗi khối công cộng TomoChain mà còn về khả năng tương tác và tương thích giữa TomoChain và các chuỗi khác. Bản nâng cấp mới nhất này sẽ được kích hoạt ở block 30,915,660, dự kiến vào 3:00–5:00 sáng ngày 22 tháng 1 năm 2021.

 2. Với tham vọng kết hợp blockchain công cộng với blockchain riêng tư để thúc đẩy các sự phát triển của use case mang tính bền vững, bản cập nhật thứ hai về Chương trình nổi bật của Lition tập trung vào ba mục chính bao gồm Brand & Technology, Validators’ Onboarding Program, Token Burn and Liquidity.

 3. Trên phương diện hợp tác, TomoChain tiếp tục bắt tay với Paid Network nhằm mục đích tích hợp các Thỏa thuận PAID thông minh. Các doanh nghiệp và cá nhân sẽ được hưởng lợi từ việc xử lý giao dịch nhanh chóng và an toàn với chi phí thấp hơn trên mạng TomoChain hiệu suất cao.

 4. Chúng tôi lấy làm vinh dự được khi có mặt trên bài phân tích của Cointelegraph. Với một loạt các bản cập nhật trên TomoChain Mainnet, TomoIssuer và TomoBridge, blockchain của TomoChain có đầy đủ tiềm năng để phá vỡ sự thống trị của DeFi trên nền tảng Ethereum và dễ dàng xử lý tình trạng tắc nghẽn và phí cao hiện đang gia tăng liên tục trên mạng Ethereum.

 5. Dựa trên hoạt động trong vòng 24 giờ, sự quan tâm của cộng động và số liệu thị trường, tuần qua TomoChain đã đứng top 1 AltRank trên Lunar Crush. Thành tích này chắc chắn nhờ sự công nhận và hỗ trợ của cộng đồng.

 6. Quyền riêng tư trong giao dịch tiền điện tử là mối quan tâm lớn đối với cả doanh nghiệp và cá nhân. Đừng lo lắng, hãy theo các phi hành gia của chúng tôi và khám phá phát kiến nổi bật - Giao thức riêng tư TomoP và cách giao thức TomoChain này giúp người dùng bảo vệ danh tính tài chính của họ trên blockchain công cộng.

 7. Bản cập nhật hàng tuần của LuaSwap giúp bạn cập nhật về mức độ tiến triển của $ LUA cho đến nay. Với tổng khối lượng giao dịch trên 728.000 đô la, gần gấp đôi so với tuần trước của năm 2020, chúng tôi thực sự lạc quan về những gì sẽ xảy ra trong tương lai đối với sự phát triển của LuaSwap vào năm 2021. Hãy cùng xem báo cáo mới nhất!