TomoChain Weekly Recap (14/12 - 20/12)

Weekly recap 14-20/12

These last weeks of 2020 is a perfect time for TomoChain to reflect on what we’ve accumulated and accomplished along the way, as well as prepare ourselves for the new goals in 2021.

TomoChain

 1. It’s the right time to look back on the achievements we’ve accomplished, including those on new protocols, listings and strategic partnerships.

 2. Kyn Chaturvedi, our CBDO joined BlockDown’s AMA on Dec 17th, elaborating on how blockchain certificates can improve NDAs in the world of mass-market consumer products and how deep TomoChain is powering users’ experiences with blockchain-enhanced contracts. Along with Kyn’s sharing, Ms Thuy Pham - our Regional Business Development Manager - will become one of 3 inspirational women leading the story of Women in Crypto held by Novum Alpha on Dec 23rd.

 3. The integration of Poolz into TomoChain’s Testnet that enables users to migrate DApps from Ethereum to TomoChain will be carried out when the funds for the deployment is sufficient. This migration will bring more scalability to the apps and cut down on the cost of operation. You can dive into the case study published by Poolz here!

 4. TomoChain - Frontier partnership is moving on to a new chapter as TOMO and TRC-21 Assets are integrated into Frontier’s cross-chain DeFi platform. Frontier will allow users to Store, Spend, Track, and Receive TOMO and all other TRC21 assets. Here are the details on the integration.

 5. We’ve seen $TOMO siblings appear in many exchanges/tutorials, but do we fully understand their differences? TomoChain would like to introduce $TOMO’s different versions including Wrapped $TOMO, $TOMOE & $TOMOB which are characterized and featured on different exchanges but all contribute to our overall ecosystem.

 6. Blockchain was officially named among the top 5 of Vietnam’s priority categories to embrace the trend of new technologies in the fourth industrial revolution. This decision from the Vietnamese Prime Minister will build a solid springboard for TomoChain and our further development.

LuaSwap

 1. LuaSwap Farming Set is turning into Week 6 with new options on the table. New listings will be published very soon, offering users a refreshed experience with new rewarding pools.

 2. LuaSafe is LuaSwap’s LUA-specific staking pool, where LUA holders can stake LUA to earn passive income. In case you are unfamiliar with how LuaSafe works and how you can stake LUA on it, this video will guide you on how to collect all income generated by LuaSafe.

 3. LuaSwap V1.0 allows you to swap between ETH & different ERC-20 tokens as well as to generate passive income at the same time by providing liquidity, staking LUA & receiving LP fees. To become a fully-fledged DEFI farmer, let’s embark on the very first step.

1 Like

Những tuần cuối cùng của năm 2020 là lúc thích hợp để TomoChain nhìn lại những gì đã xây đắp và đạt được trong suốt chặng đường một năm vừa qua, cũng như chuẩn bị cho những mục tiêu mới vào năm 2021.

TomoChain

 1. Đã đến lúc cùng ngồi nhìn lại những thành tựu mà TomoChain đã đạt được với giao thức mới, listing mới và những mối quan hệ đối tác chiến lược.

 2. Kyn Chaturvedi, Giám đốc Phát triển kinh doanh của TomoChain đã tham gia AMA do BlockDown tổ chức vào ngày 17 tháng 12, để chia sẻ về cách chứng chỉ blockchain có thể cải thiện Thoả thuận bảo mật thông tin trong thời đại bùng nổ sản phẩm phục vụ thị trường đại chúng và TomoChain đang nâng cao trải nghiệm của người dùng với các hợp đồng được xây dựng trên blockchain như thế nào. Cùng với những chia sẻ của Kyn, chị Thúy Phạm - Giám đốc Phát triển Kinh doanh vùng - sẽ trở thành một trong 3 người phụ nữ truyền cảm hứng dẫn dắt câu chuyện Phụ nữ trong ngành Crypto do Novum Alpha tổ chức vào ngày 23/12 tới.

 3. Việc tích hợp Poolz vào TomoChain Testnet nhằm cho phép người dùng chuyển DApp từ Ethereum sang TomoChain sẽ được thực hiện khi đủ ngân sách cho việc triển khai. Việc di chuyển này sẽ mang lại nhiều khả năng mở rộng và cắt giảm chi phí hoạt động hơn cho các ứng dụng. Bạn có thể nghiên cứu về case study do Poolz công bố tại đây!

 4. Quan hệ đối tác giữa TomoChain và Frontier đang chuyển sang một chương mới khi TOMO và TRC-21 Assets được tích hợp vào nền tảng chuỗi chéo DeFi của Frontier. Frontier sẽ cho phép người dùng Lưu trữ, Chi tiêu, Theo dõi và Nhận TOMO và tất cả các tài sản TRC21 khác.

 5. Chúng ta đã thấy những “anh chị em” của $TOMO xuất hiện trong nhiều sàn giao dịch và trong các hướng dẫn sử dụng, nhưng liệu chúng ta có hiểu hết sự khác biệt của chúng không? TomoChain, chính vì thế, muốn giới thiệu các phiên bản khác nhau của $TOMO bao gồm Wrapped $TOMO, $TOMOE & $TOMOB được tạo riêng cho các sàn giao dịch khác nhau.

 6. Blockchain chính thức có tên trong top 5 danh mục ưu tiên của Việt Nam đón đầu xu hướng công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sẽ tạo bàn đạp vững chắc cho TomoChain và sự phát triển tới đây của hệ thống chuỗi khối TomoChain.

LuaSwap

 1. LuaSwap Farming Set đã bước sang Tuần thứ 6 với các tùy chọn mới. Danh sách mới sẽ sớm được cập nhật, mang đến cho người dùng trải nghiệm mới mẻ với các phần thưởng mới.

 2. LuaSafe là staking pool dành riêng cho LUA của LuaSwap, nơi chủ sở hữu LUA có thể đặt cược LUA để kiếm thu nhập thụ động. Nếu bạn chưa quen với cách thức hoạt động của LuaSafe và cách bạn có thể đặt cược LUA vào đó, video này sẽ hướng dẫn bạn cách thu thập tất cả thu nhập do LuaSafe tạo ra.

 3. LuaSwap V1.0 cho phép bạn hoán đổi giữa ETH và các mã thông báo ERC-20 khác nhau cũng như tạo thu nhập thụ động cùng lúc bằng cách cung cấp thanh khoản, đặt cược LUA và nhận phí LP. Để trở thành một farmer DEFI thực thự, hãy bắt tay vào bước đầu tiên.