TomoChain Holiday Cheers!

Celebrating Christmas and New Year with TOMO!!!

Good deeds deserve good gifts. As Santa is on the road to deliver presents, 2020 is also coming to an end.

TomoChain invites you to celebrate the 2 most meaningful celebrations of the year by joining our Holiday Cheers event!


Our #HolidayCheers Campaign will include 2 phases:

Phase 1: Puzzle Cheers

Time: 23 Dec, 2020 to 25 Dec, 2020*

Participants have to Opt for one correct puzzle piece which will complete the Xmas picture.

Rules:

 • Like & Retweet + #PuzzleCheers
 • Comment your choice in this Twitter thread

Winners will be picked up randomly based on their correct answers.

Prize: 20 TOMO each for 5 winners.


Phase 2: 2021 Cheers

Time: 31 Dec, 2020 to 2 Jan, 2021

Tell us about “A Crypto Resolution you would like to complete in 2021”.

Rules:

 • Like & Retweet + #2021Cheers
 • Comment your answer under this Twitter thread.

Prize: 20 TOMO each for 5 best resolutions chosen by the team.


Terms & conditions

 • TomoChain reserves the right to cancel or amend the Campaign or Campaign Rules at its sole discretion.
 • Users are not eligible for multiple rewards in this campaign.
 • TomoChain reserves the right of final decision in case of disputed cases.
 • The result will be announced by the end of each phase and reward distribution will take about 7 working days to finish up.

For further information about the event, connect with us on one of the following channels:

:point_right: TomoChain’s community: https://t.me/TomoChain

:point_right: TomoDEX’s community: https://t.me/TomoDEX_Official

:point_right: LuaSwap’s community: https://t.me/LuaSwap

TomoChain Holiday Cheers!

(Mừng Giáng sinh và Năm mới với TOMO)

Giáng sinh đang gõ cửa, mang không khí mùa lễ hội lan tỏa mọi ngóc ngách của thành phố. Ông già Noel và những chú tuần lộc đã sẵn sàng lên đường, bắt đầu hành trình phát quà.

Năm 2020 đã đi đến chặng cuối cùng, để lại sau lưng nhiều biến động trong xã hội nói chung và ngành crypto/blockchain nói riêng.

Giữa giai đoạn chuẩn bị cho phút chuyển giao, cùng TomoChain tham gia sự kiện #HolidayCheers để mang về nhiều phần quà $TOMO hấp dẫn với hai hoạt động thú vị!

Sự kiện #HolidayCheers bao gồm 2 chương trình:

Chương trình 1: Puzzle Cheers

Từ 23/12/2020 - 25/12/2020

Nhiệm vụ của người chơi là chọn đúng một mảnh ghép bị thiếu để hoàn thành bức tranh Giáng sinh.

Luật chơi:

Người thắng cuộc sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên câu trả lời đúng.

Giải thưởng: 5 người thắng cuộc sẽ nhận được 20 TOMO/giải

Chương trình 2: 2021 Cheers

Từ 31/12/2020-2/1/2021

Chia sẻ với TomoChain ý tưởng của bạn về “Mục tiêu nào liên quan đến tiền điện tử mà bạn muốn thực hiện trong năm 2021”.

Luật chơi:

 • Like & Retweet

 • Bình luận chia sẻ của bạn bên dưới post Twitter

Giải: 5 câu trả lời hay nhất sẽ nhận được 20 TOMO/giải

Điều khoản và điều kiện của chương trình:

 • TomoChain có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi Chương trình hoặc Luật chơi của Chương trình.

 • Mỗi thông tin nhận giải chỉ được nhận duy nhất 1 giải thưởng.

 • TomoChain có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về các khiếu nại liên quan đến phần thưởng

 • Kết quả sẽ được công bố vào cuối mỗi chương trình, trong vòng 7 ngày làm việc người thắng cuộc sẽ nhận được giải thưởng


Để biết thêm thông tin về sự kiện, vui lòng liên hệ với TomoChain qua:

:point_right: Cộng đồng TomoChain: https://t.me/TomoChain

:point_right: Cộng đồng TomoDEX: https://t.me/TomoDEX_Official

:point_right: Cộng đồng LuaSwap: https://t.me/LuaSwap

1 Like