TomoChain's Weekly Recap (16/11-22/11)

TomoChain’s Weekly Recap 16/11-22/11

TomoChain is making a tremendous stride towards the end of 2020 with a growing list of applications and use cases of blockchain technology here and there, especially with our partnership with Vietnam’s Ministry of Education and Training yet, there is so much more news as to why $TOMO became a hot topic amidst the proliferation of blockchain projects last week.

TomoChain

 1. TomoChain partnered with Vietnam’s Ministry of Education and Training (MOET) to architect, develop, and utilize a National Qualifications Archive (NQA) system that will secure recognized diplomas and certificates on the TomoChain Public Blockchain. TomoChain presents you with a list of media news that featured news towards the next step in blockchain mass adoption.

 2. It’s our great honor to present TomoChain at Vietnam Open Summit 2020, a conference hosted by the Ministry of Information & Communications. Long Vuong, TomoChain’s CEO/Founder, took this chance to share the ubiquitous use-cases of blockchain technology in general and the ones that TomoChain enterprise division can serve the community.

 3. Mr. Kyn Chaturvedi - CBDO of TomoChain - represented the TomoChain team and joined an AMA hosted by Bigcoin Vietnam last Friday. Kyn debunked all assumptions about an acquisition of Lition’s blockchain and deeply explained the importance of TOMO’s partnership with Vietnam’s Ministry of Education and Training.

 4. $TOMO got listed on TokenizerDEX, a DeFi platform for Banking and Investments, with the available trading pairs of TOMOE/WETH, TOMOE/DAI, TOMOE/TOKN & TOMOE/USDT.

 5. More good news for $LUA and $TOMOE holders: $LUA & $TOMOE has been added to 1inchExchange Default list! Another different exchange with another rate choice for users to consider.

 6. Another trusted DEX spot market had $TOMO’s exposure on it - StealthEX. Let’s enjoy $TOMO exchanges without registration or limits!

TomoDEX

 1. Our latest AMA with apM Coin last week focused on the strategy of $APM’s promotion and the approach to empower the mainstream wholesale industry with the adoption of a blockchain-powered customer rewards platform. The summary was noted here in case you missed it.

LuaSwap

 1. LuaSwap Farming Set is rounding into Week 2 with a new set of pools. We welcome 2 new faces this week on LuaSwap with RAMP DEFI & Uniswap.

 2. The written tutorial of LuaSafe was released. By joining this LuaSwap’s $LUA-specific staking pool, LUA holders can stake LUA to earn passive income generated through a portion of fees collected and distributed.

 3. LuaSwap V1.0 completed migration enables LUA holders to swap between $ETH and other #ERC-20 tokens on the Ethereum network and earn passive income through providing liquidity and receiving LP fees. Please follow this tutorial to learn how to add/remove liquidity on LuaSwap.

TỔNG KẾT TUẦN 16/11 - 22/11

TomoChain đang có một bước tiến vượt bậc vào cuối năm 2020 với việc mở rộng danh sách những ứng dụng của công nghệ blockchain TomoChain trong những lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong việc quan hệ đối tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Tuy vậy, còn nhiều tin tức sẽ chứng minh tại sao $TOMO lại là một chủ đề nóng tuần qua.

TomoChain

 1. TomoChain chính thức hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET) với mục đích thiết kế, phát triển và vận hành hệ thống Lưu trữ Văn bằng Quốc gia (NQA), giúp bảo mật văn bằng và chứng chỉ được công nhận trên Public Blockchain của TomoChain. Bạn có thể cập nhật tin tức về thương vụ hợp tác này qua danh sách tổng hợp các trang báo uy tín đã đưa tin.

 2. Chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu TomoChain tại Vietnam Open Summit 2020, Hội nghị do Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì. Ông Long Vương, Giám đốc điều hành & Nhà sáng lập của TomoChain, đã chia sẻ về các trường hợp sử dụng phổ biến của công nghệ blockchain nói chung và các trường hợp mà bộ phận doanh nghiệp TomoChain khai thác phục vụ cộng đồng nói riêng.

 3. Ông Kyn Chaturvedi - CBDO của TomoChain - đã đại diện cho TomoChain tham gia buổi AMA do Bigcoin Việt Nam tổ chức vào thứ Sáu tuần trước. Kyn đã loại bỏ tất cả các giả định chưa đúng về việc mua lại nền tảng blockchain của Lition và giải thích sâu về tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác giữa TOMO với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

 4. $TOMO đã được niêm yết trên TokenizerDEX, một nền tảng DeFi phục vụ Ngân hàng và Đầu tư, với các cặp giao dịch là TOMOE / WETH, TOMOE / DAI, TOMOE / TOKN & TOMOE / USDT.

 5. Thêm tin tốt cho những người nắm giữ $LUA và $TOMOE: $LUA & $TOMOE đã được thêm vào danh sách mặc định 1inchExchange! Một sàn giao dịch khác để lựa chọn tỷ giá chênh mà người dùng có thể cân nhắc.

 6. Thêm một sàn giao dịch DEX đáng tin cậy khác cũng niêm yết $TOMO - StealthEX. Bạn có thể trade $TOMO mà không cần đăng ký hoặc đặt lệnh giới hạn!

TomoDEX

 1. Buổi AMA với apM Coin vào tuần trước tập trung vào chiến lược thúc đẩy của $APM và cách tiếp cận để nâng cao vị thế cho ngành bán buôn truyền thống với việc áp dụng nền tảng trao thưởng cho khách hàng, được hỗ trợ bởi blockchain. Bạn có thể xem recap tại đây!

LuaSwap

 1. LuaSwap Farming Set bước sang Tuần 2 với bộ pool mới. Tuần này, chúng tôi chào đón 2 gương mặt mới trên LuaSwap là RAMP DEFI & Uniswap.

 2. Tutorial hướng dẫn trải nghiệm LuaSafe đã được phát hành. Bằng cách tham gia đặt cọc LUA, chủ sở hữu LUA có thể kiếm thu nhập thụ động.

 3. LuaSwap V1.0 cho phép chủ sở hữu LUA hoán đổi giữa $ETH và các token ERC-20 khác trên mạng Ethereum và kiếm thu nhập thụ động thông qua cung cấp thanh khoản và nhận phí LP. Vui lòng làm theo hướng dẫn này để tìm hiểu cách thêm / bỏ thanh khoản trên LuaSwap.